วันที่ 24 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กลุ่มผู้ค้าเนื้อสัตว์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ กล่าวต้อนรับ ในการจัดโครงการส่งเสริมเเละพัฒนากลุ่มอาชีพฯ มีผู้ประกอบการ ผู้ค้าเนื้อสัตว์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เเทนประธานชุมชนตำบลจองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132