วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

26

27

28

29

30