We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

4 ส.ค.63 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองและภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นสารเคมีละอองฝอยติดรถยนต์กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยขึ้นใน วันที่ 4 สิงหาคม2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…