ยินดีต้อนรับ

26-28 ส.ค.63 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 และ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า และปาย

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…