We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

9 ก.ย. 63 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 "

วันที่ 9 กันยายน 2563 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 "กิจกรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลจองคำ" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (บริเวณชุมชนดอนเจดีย์) โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายพิพก สืบเจ๊ก วิทยาการให้ความรู้ ในหัวข้อ การทำเกษตรอินทรีย์/ การทำเกษตรปลอดภัย และ วิธี ขั้นตอนการทำเกษตรปลอดภัยในชุมชน

38

39

40

41

42

45

46

47

48

49

50

51

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…