We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

18 ก.ย.63 กิจกรรมรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดงานรณรงค์ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อมของตลาดสดเทศบาลฯในเรื่องของขยะ น้ำเสีย ความสะอาด การปนเปื้อนสารพิษในอาหาร การควบคุมกำจัดสัตว์นำโรค หนูและแมลงสาบ โดยมีกิจกรรมนำหางหนูและแมลงสาบมาแลกไข่ไก่ กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ร้านจำหน่ายอาหาร มอบรางวัลการประกวดแผงแท่นจำหน่ายสินค้า /มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น(ผู้ประกอบการตลาดสด)/มอบรางวัลผู้ประกอบการที่ทำคุณงามความดี/ จำหน่ายสินค้าราคาถูก /การแสดงของผู้ประกอบการตลาด/ชุมชน การเเข่งขันกิน/ การประกวดร้องเพลง และการสาธิตการดับเพลิง โดยงานป้องกันและสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

84

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

96

97

98

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…