We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
mhsweb

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - เทศบาลตำบลขุนยวม แจ้งงดจัดงานเทศกาลตอกบัวตองบานและงานรื่นเริง ประจำปี 2563 เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 - ขอเชิญร่วมพิธีขอขมาพระสงฆ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 - ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ออกพรรษา) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ณ ถนนสิงหนาทบำรุง

 - การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (19 ส.ค.63)

 - ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561- 2563) ที่ว่าง จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา (4 ส.ค.63)

  - ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (31 ก.ค. 63)

Read More

 - ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (26 ก.ค.62) 

 - ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล (ถ.ชำนาญสถิตย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกาศราคากลาง โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ก.ค.62) 

 - ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ดีเซล) แบบกระบะช่วงยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (มิถุนายน - กันยายน 2562)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาบ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.62) 

 - ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย.62) 

 - ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562)

 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค.61)

 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย

Read More
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…