- ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ  (11 ก.พ.65)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (10 ก.พ.65)